Sparks Production helpt bedrijven meer sociaal maatschappelijke impact creëren.
Wat is Social Return?
Afdeling Grond en Ontwikkeling van gemeente Amsterdam wil meer sociaal maatschappelijke impact maken. Grond en Ontwikkeling werkt aan de fysieke infrastructuur van de Amsterdam. De rol van de gemeente varieert hierin. Soms is de gemeente opdrachtgever voor nieuwe bouwprojecten, en op andere momenten werkt een gemeente samen met een ontwikkelaar aan een realisatieovereenkomst voor een transformatie van bestaande gebouwen ten behoeve van een bouwvergunning. Voor een ontwikkelaar om te kunnen bouwen moet er dus óf een tender worden gewonnen óf er moet een bouwvergunning worden verworven bij de gemeente.
Voor een ontwikkelaar om te kunnen bouwen moet er dus óf een tender worden gewonnen óf er moet een bouwvergunning worden verworven bij de gemeente. ​
De gemeente is bewust dat binnen haar onderhandelingspositie op dit vlak er meerdere mogelijkheden zijn om ook naast op fysiek vlak, ook op sociaal vlak impact te maken. Sparks Production is gevraagd om intern onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een uniforme werkwijze te formuleren die er aan bijdraagt dat afdeling G&O steeds meer sociaal maatschappelijke impact maakt in haar manier van werken.
Onze werkwijze
Wij voeren daartoe gesprekken met verschillende collega’s intern op alle schaalniveau’s. Ook voeren we gesprekken met allerlei externe marktpartijen om bij hen te vernemen hoe zij kijken naar dit onderwerp.
Het doel van Social Return
Het doel van deze interventie is om bewustwording te stimuleren en creëren bij de verschillende collega’s enerzijds. Anderzijds streven we ernaar om interventies te plegen in het werkproces die bijdragen en het integreren van de sociale impact binnen het standaard proces. Tot slot brengen we in kaart welke inhoudelijke maatschappelijke bijdragen je kunt vragen aan ontwikkelaars en derde partijen.
Ook benieuwd hoe je met je bedrijf méér maatschappelijke impact kan maken? Neem gerust contact met ons op.