Sparks Production staat voor more chances for more people.
Over Sparks
Sparks Production is een social enterprise die structurele oplossingen ontwikkelt voor sociale uitdagingen. Door middel van onderzoek, conceptontwikkeling, strategisch management en implementatie adviseert Sparks Production private en publieke partijen over hoe je effectief en innovatief je maatschappelijke ambities kan realiseren.
Marco Barsoum, is de oprichter van Sparks Production. Vanaf een jonge leeftijd is Barsoum al gepassioneerd over hoe hij kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, mensen in zijn omgeving kan helpen en het bestrijden van ongelijkheid. Met Sparks Production wil hij een nieuwe perceptie creëren van ‘een succesvol bedrijf’. Een perceptie dat sociale impact gelijk is aan financieel rendement. Zijn doel is om met methodieken een innovatieve manier van ondernemen te bewerkstelligen die de sociale impact voorop stellen.
Het doel van Sparks is om een toegankelijke en langetermijnstructuur te ontwikkelen voor industrieën om bij te dragen aan mensenrechten.
Onze diensten
Sparks Production richt zich op conceptontwikkeling om te komen tot initiatieven die leiden tot langdurige maatschappelijke impact. Sparks is erg sterk in het doen van stakeholder analyses en het opzetten van integrale concepten. We brengen behoefte en aanbod goed in kaart. We bouwen graag voort op bestaande concepten en initiatieven die instrumenteel zijn aan het oplossen van het vraagstuk. Bedrijven, gemeentelijke instanties en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op Sparks Production voor het uitwerken van strategische praktische projecten.
Sparks Production is inzetbaar op de volgende vlakken:
• Marktonderzoek met een focus op social impact
• Procesbegeleiding voor publiek private samenwerkingen
• Conceptontwikkeling – heeft u een abstracte ambitie? Wij zetten het voor u om in concrete projecten/ingrepen die aansluiten op de leefwereld
• Strategisch consult voor het bereiken van meer (social) impact
• Organiseren van stakeholder bijeenkomsten