Samen met het Masterplan & de 12 convenanten partners een beter Zuidoost realiseren.
Wat zijn de 12 convenanten van het Masterplan?
In september 2021 tekenden meerdere grote bedrijven een overkoepelend convenant waarin zij zich commiteren aan het Masterplan Zuidoost. Het doel van het masterplan is een veilig, dynamisch, divers, sterk en zelfbewust Zuidoost waar het fijn is om te wonen en werken.
Welke rol speelt Sparks Production hierin?
Samen met 12 geallieerde partners van het Masterplan werkt Sparks production aan het creƫren van convenanten op maat waarbij die partners in twintig jaar mee werken aan het realiseren van duurzame en structurele verandering op het gebied van onderwijs, jeugd, veiligheid, werk, wonen en leefbaarheid.
Het convenant ondertekend, en nu?
Om ervoor te zorgen dat er doorontwikkeling plaatsvindt van de publiek private samenwerkingen tussen het Masterplan Zuidoost en de 12 private partners die het overkoepelende convenant hebben getekend is Sparks Production gevraagd door Masterplan Zuidoost om te werken aan de procesmatige en inhoudelijke begeleiding van de op te stellen partner/sector convenanten op maat.
Onderstaande doelstellingen staan hierin centraal:
Oplevering van 10 partner / sectorconvenanten op maat, rekening houdend met de volgende aspecten:
Heldere, meetbare doelen en concrete afspraken (sectorale of specifieke afspraken) over substantiƫle bijdrage van de werkgevers in de vorm van financiering, in natura of andersoortige ondersteuning.
Per partner/ sector een convenant op te stellen waarbij een langdurige samenwerking op verschillende terreinen wordt aangegaan met als doel om structureel positieve maatschappelijke impact te realiseren in Amsterdam Zuidoost.
De samenwerking en de afspraken sluiten aan bij zowel de ambities van het Masterplan Zuidoost als bij de (kern)doelstellingen van de werkgevers/ partners.
In relatie tot de grote opgaven in Zuidoost gezamenlijk afspraken te maken, waarbij de werkgevers vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan een toekomstbestendig en inclusief Amsterdam Zuidoost.
Het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van bewoners en mensen uit het maatschappelijk veld, bij alle stappen die wij met de werkgevers zetten, te zoeken en te vinden.
Wenst u meer informatie? Dan willen wij u vragen om contact ons op te nemen.